توسعه کسب و کار

توسعه روابط بین الملل


با توجه به پتانسیل های اقتصادی ایران، بسیاری از برندهای معتبر در سطح بین المللی تمایل ویژه ای برای ورود به بازار ایران و انتخاب شریک تجاری مناسب در داخل کشور می باشند. با توجه به اینکه موسسه حقوقی سایرس نماینده رسمی بسیاری از آژانس های سرمایه گذاری دولتی کشور های اروپایی و امریکای جنوبی در ایران می باشد، امکان جذب برندهای بین المللی را از طریق ایجاد مشارکت با فعالان داخلی در هر صنعت فراهم آورده است. کارآفرینان داخلی که تمایل به اخذ نمایندگی از شرکتهای موفق خارجی در صنعت تخصصی خود دارند، می توانند از این طریق شریک تجاری بین المللی مناسب خود را یافته و طبق یک برنامه مدون کسب و کار، توسعه فعالیت اقتصادی خود را با بهره گیری از امکانات، محصولات و خدمات شریک تجاری مورد نظر انجام دهند.
موسسه حقوقی سایرس در جهت توسعه فعالیت اقتصادی متقاضیانی که تمایل به اخذ نمایندگی از برندهای بین المللی را دارند، خدمات ذیل را ارائه می نماید:
* شناسایی و جذب شریک تجاری مناسب با توجه به نوع فعالیت اقتصادی متقاضی
* مذاکره با برند بین المللی جهت ایجاد مدل اقتصادی مناسب و اجرایی در بازار ایران جهت مشارکت با متقاضی
* توسعه برنامه کسب و کار مناسب برای مشارکت متقاضی و برند بین المللی
* انعقاد قرارداد سه جانبه با متقاضی داخلی و برند بین المللی جهت ایجاد مشارکت و توسعه کسب و کار در بازارهای داخلی
* همراهی با متقاضی و ارائه مشاوره در خصوص مسائل قانونی و حقوقی ایجاد مشارکت با برند بین المللی

ثبت شرکت، شعبه و نمایندگی

توسعه کسب و کار در عرصه بین المللی از طریق ثبت شرکت خارجی همیشه نگرانیها و چالشهایی را برای مالکین کسب و کار به همراه داشته است. این نگرانیها غالباً در خصوص نحوه مدیریت عملیات حسابداری و مالی مجموعه، رعایت قوانین بیمه ای و مالیاتی و بهره گیری مناسب از منابع انسانی به خدمت گرفته شده با توجه به قوانین، اقتصاد و فرهنگ کشور مورد نظر می باشد. موسسه حقوقی سایرس با بهره گیری از وکلا و کارشناسان خبره داخلی و خارجی امکان ثبت شرکت در عرصه بین المللی بدون دغدغه های فوق الذکر را برای متقاضیان فراهم آورده است. همچنین این موسسه در جهت اداره هرچه بهتر شرکت بین المللی، متقاضیان را در امور قانون تجارت کشور مورد نظر یاری می رساند.
برخی از خدمات مشاوره این موسسه در این حوزه مشتمل بر موارد ذیل است:
• ثبت شرکت • تصدیق مدارک • ثبت مدارک و اسناد محضری • افتتاح سپرده حساب های سالانه • عملیات حسابداری • مدیریت امور بیمه ای • اقدامات و تعهدات مربوط به اسناد و اوراق بهادار • تهیه صورت های مالی • ثبت دفاتر حسابداری • حساب ها و گزارشات و صورت های مدیریتی پایان سال • ثبت دفاتر مالیاتی • تهیه اظهارنامه مالیاتی

توسعه صادرات و برندینگ

موسسه حقوقی سایرس ساز و کاری ایجاد نموده است که توسط آن امکان توسعه فعالیتهای اقتصادی کسب و کار کارآفرینان داخلی در کشورهای اروپایی و امریکای جنوبی مهیا می گردد. این امکان برای مجموعه هایی قابل طرح و پیگیری است که محصولات و خدماتی متمایز با سطح استانداردهای بین المللی ارائه می دهند و طی سالهای فعالیت خود تبدیل به برند ملی گردیده اند. وجود تصویر ذهنی ویژه و متمایز در مخاطبین، از الزامات مجموعه هائیست که قصد توسعه صادرات محصولات و خدمات خود را به کشورهای اروپایی و امریکای جنوبی دارند. موسسه حقوقی سایرس از طریق توسعه شعب و دفاتر نمایندگی کسب و کارهای علاقه مند به توسعه صادارت و برندینگ در عرصه بین المللی که شرایط فوق را احراز می کنند امکان کسب و کار و تجارت بین الملل را برای ایشان فراهم می آورد. این موسسه براساس یک مدل منحصر بفرد با الگوی برد-برد، امکان توسعه دفاتر نمایندگی متقاضیان را در کشورهای اروپایی و امریکای جنوبی فراهم می آورد. سرفصلهای کلی که در این حوزه مورد بحث و اقدام قرار می گیرد از قرار ذیل است:
• اقداماتی که مجموعه متقاضی توسعه صادرات در راستای توسعه شعب نمایندگی خود در عرصه بین المللی بایستی انجام دهد.
• اقداماتی که نماینده در راستای تاسیس شعبه بین المللی مجموعه متقاضی بایستی انجام دهد.
• مدل اقتصادی قابل اجرا برای متقاضیان توسعه دفاتر نمایندگی در عرصه بین المللی جهت تعامل و انعقاد قرارداد با نماینده

سرمایه گزاری و فاینانس

با توجه به پتانسیل های اقتصادی ایران، بسیاری از برندهای معتبر در سطح بین المللی تمایل ویژه ای برای ورود به بازار ایران و انتخاب شریک تجاری مناسب در داخل کشور می باشند. با توجه به اینکه موسسه حقوقی سایرس نماینده رسمی بسیاری از آژانس های سرمایه گذاری دولتی کشور های اروپایی و امریکای جنوبی در ایران می باشد، امکان جذب برندهای بین المللی را از طریق ایجاد مشارکت با فعالان داخلی در هر صنعت فراهم آورده است. کارآفرینان داخلی که تمایل به اخذ نمایندگی از شرکتهای موفق خارجی در صنعت تخصصی خود دارند، می توانند از این طریق شریک تجاری بین المللی مناسب خود را یافته و طبق یک برنامه مدون کسب و کار، توسعه فعالیت اقتصادی خود را با بهره گیری از امکانات، محصولات و خدمات شریک تجاری مورد نظر انجام دهند.
موسسه حقوقی سایرس در جهت توسعه فعالیت اقتصادی متقاضیانی که تمایل به اخذ نمایندگی از برندهای بین المللی را دارند، خدمات ذیل را ارائه می نماید:
*شناسایی و جذب شریک تجاری مناسب با توجه به نوع فعالیت اقتصادی متقاضی
*مذاکره با برند بین المللی جهت ایجاد مدل اقتصادی مناسب و اجرایی در بازار ایران جهت مشارکت با متقاضی
*توسعه برنامه کسب و کار مناسب برای مشارکت متقاضی و برند بین المللی
*انعقاد قرارداد سه جانبه با متقاضی داخلی و برند بین المللی جهت ایجاد مشارکت و توسعه کسب و کار در بازارهای داخلی
*همراهی با متقاضی و ارائه مشاوره در خصوص مسائل قانونی و حقوقی ایجاد مشارکت با برند بین المللی