عکس

گالری عکس

تقدیرازسایرس در کنفرانس ساخت ایران

PSP_8906

اسوالبارد - نروژ

Longyearbyen City lights at night

ساحل آمالفی - ایتالیا

Amalfi (10)

سانتورینی - یونان

Santorini (7)

دریاچه‌ی هالستات - اتریش

Hallstatt (10)